یکی از قابلیت های نقشه گوگل تور مجازی است . به این معنی که بازدیدکنندگان می توانند علاوه بر دیدن اطلاعات مکان مورد نظر، درصورتی که تور مجازی به مکان اضافه شده باشد، آن مکان را بصورت مجازی بازدید کنند. بازدیدکننده بصورت مجازی در مکان حاضر شده و به اطراف خود قدم می زند و به صورت مجازی از آن مکان بازدید میکند.

لازم به ذکر است طبق آمارهای شرکت گوگل، مکان هایی که دارای تصاوری 360درجه یا همان تور مجازی گوگل هستند، دو برابر بیشتر از دیگر مکان ها بازدید می شوند